Kilpailun säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Kesko Oyj
PL 10
00016 KESKO

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Millainen grillaaja olet -arvontaan voi osallistua 5.-17.4.2017 välisenä aikana osoitteessa www.k-citymarket.fi/grillaus-kilpailu

Arvontaan osallistutaan täyttämällä pyydetyt tiedot arvontalomakkeeseen.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 19.4.2017 mennessä.
Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot

Arvotaan palkintona osallistuneiden kesken yksi (1) K-Citymarketin lahjakortti, jonka arvo on 300 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti.

Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle.

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestäjä vastaa näistä palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista K-citymarketin sähköisissä kanavissa.

Takaisin kilpailusivulle >>