Säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

K-Citymarket Oy
Mannerheimintie 117
00280 Helsinki

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Marimekko-kilpailuun voi osallistua 5.6.-14.6.2017 välisenä aikana osoitteessa www.k-citymarket.fi/arvonnat-ja-kilpailut/marimekko

Arvontaan osallistutaan täyttämällä pyydetyt tiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinnot arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 16.6.2017 mennessä. 

Palkinnot toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot

Arvotaan osallistuneiden kesken yksi (1) kahden hengen vierailun Marimekolle. Palkinto sisältää vierailun Herttoniemen Marimekko –taloon, vierailun Marimekon kangaspainoon ja myymälään sekä lounaan Maritorilla Marimekkolaisen kanssa ja yhden (1) yön majoittuminen kahden hengen huoneessa Marimekon valitsemassa hotellissa ja matkat julkisilla kulkuneuvoilla.

Vierailu on mahdollista järjestää arkipäivänä kangaspainon aukioloaikana Marimekon kanssa yhdessä sovittuna päivänä ja kellonaikana. Vierailun kesto on noin 2h. Palkinto on lunastettavissa vuoden 2017 loppuun asti. Palkinnon arvo on 400 EUR. 

Lisäksi arvotaan viisi (5) kappaletta 50 euron K-lahjakortteja.

Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 650 EUR.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan Suomessa olevaan osoitteeseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.  

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista yllämainittuja matkakustannuksia lukuun ottamatta. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Pääpalkinnon tarjoaa Marimekko, joka vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Kesko vastaa arvottavista lahjakorteista maksettavan arpajaisveron suorittamisesta. 

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista K-Citymarketin sähköisissä kanavissa.

Takaisin kilpailusivulle >>