Käyttöehdot

Käyttöehdot

Sivujen käyttöä koskeva ilmoitus - legal notice

Keskon Internet-sivujen tai muiden Kesko-konsernin ylläpitämien Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Avaamalla sivut käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.
 
Keskon Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kesko pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Keskon etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.
 Pörssi- ja lehdistötiedotteita, kuva-arkiston materiaalia ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Keskon Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Keskon erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen. "Kesko", Keskon logo ja Kesko-konsernin yhtiöiden sekä Kesko-konsernin tuotteiden ja palveluiden nimet ovat konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.
Keskon Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kesko ei vastaa sivujen saatavuudesta. Kesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.
 
Keskon Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Keskolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Keskon toimesta eikä Kesko vastaa niiden sivujen sisällöstä.
 
Kesko ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä. Kesko ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.
 
Lähettämällä materiaalia jollekin Keskon palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet.
 
Kesko ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kesko voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies").

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Keskon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Keskon yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.