Palautearvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

 

Järjestäjän tiedot:

Unilever Finland Oy

Roineentie 10

00510 Helsinki

 

Myöhemmin "arvonnan järjestäjä".

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Love Beauty and Planet -testiryhmän palautearvontaan voi osallistua 29.8.2018 mennessä osoitteessa www.k-citymarket.fi/love-beauty-planet-palaute

Arvontaan osallistutaan täyttämällä pyydetyt tiedot arvontalomakkeeseen.

Palkintojen arvontaan voivat osallistua testiryhmään kuuluneet henkilöt.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinnot arvotaan 31.8. 2018 ja mahdollinen arvonnan palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

4. Palkinnot

Tuotetestauksestaan palautetta jättämällä osallistuu arvontaan, jossa voi voittaa elokuvalippupaketteja. Yhden palkinnon arvo on 47€ ja palkintoja arvotaan viisi (5) kappaletta. Palkintojen yhteenlaskettu arvo on 235 euroa.

5. Palkintoihin liittyvät ehdot

Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan Suomessa olevaan osoitteeseen. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin arvonnan järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa palkintoa sen voittajalle, vaan se voidaan arpoa uudestaan.  

Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Arvonnan järjestää Unilever Finland Oy, joka vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Voittajien nimet voidaan julkaista K-Citymarketin sähköisissä kanavissa.

Takaisin palautesivulle >>