Testiryhmän säännöt

1. Testiryhmän järjestäjä

Järjestäjän tiedot:

Kesko Oyj Päivittäistavarakauppa

Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

ja

Unilever Finland Oy

Roineentie 10

00510 Helsinki

Myöhemmin "testiryhmän järjestäjä".

2. Kuinka testiryhmään voi hakea ja osallistumiskelpoisuus

Love Beauty and Planet -testiryhmään voi hakea 2.8.2018 osoitteessa www.k-citymarket.fi/love-beauty-planet-testiryhma

Testiryhmään haetaan täyttämällä pyydetyt tiedot yhteystietolomakkeeseen.

Testiryhmään voivat hakea kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän testiryhmän järjestelyjen kanssa.

Testiryhmän järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset hakemukset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Testiryhmään pääseminen

Testiryhmään valitaan 120 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Testiryhmään valituille kuluttajille postitetaan tuotepaketti joka sisältää Love, Beauty and Planet –tuotteita. Testipaketin arvo on 56 euroa.

4. Testituotepaketin toimittaminen testiryhmäläisille

Testituotepaketti toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Testituotteet toimitetaan ainoastaan Suomessa oleviin osoitteisiin.

5. Testituotepakettiin liittyvät ehdot

Testiryhmän järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Testiryhmään hakijoiden tulee ilmoittaa lomakkeessa yhteystietonsa testiryhmän järjestäjälle. Testiryhmän järjestäjä lähettää tuotepaketin testiryhmäläiselle. Tuotepaketti toimitetaan ryhmäläisen ilmoittamaan Suomessa olevaan osoitteeseen. Mikäli testiryhmään valittu on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai testipakettia ei kahden (2) viikon aikana kohtuullisin toimenpitein taikka muusta kuin testiryhmän järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa testiryhmäläiselle, ei järjestäjillä ole velvollisuutta toimittaa pakettia testiryhmäläiselle.

Testiryhmään valittu vastaa kaikista testipaketin lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Tuotepaketin tuotteita ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Testiryhmän järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen tuotteiden euromääräiseen arvoon. Testiryhmän järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virheistä hakemuksissa tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Muut ehdot

Osallistumalla tähän testiryhmähakuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Testiryhmän järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Tutustu Love Beauty and Planet -tuotteisiin >>