Garnier Moisture Bomb -palautearvonnan säännöt

1. Järjestäjä
L’Oréal Finland Oy, PL 39, 02201 ESPOO (jäljempänä järjestäjä)

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua 100 ensimmäistä www.k-citymarket.fi/moisturebomb -sivulla testiryhmään osallistunutta henkilöä, jotka täyttävät www.k-citymarket.fi/moisturebombpalaute -sivuilla olevan palautelomakkeen testattuaan Moisture Bomb -päivä- ja yövoidetta.

3. Osallistumisaika
Osallistuminen tapahtuu www.k-citymarket.fi/moisturebombpalaute -sivuilla 16.6.2016 - 3.7.2016.

4. Kuinka osallistua kilpailuun
Garnier Moisture Bomb -arvontaan osallistuminen tapahtuu www.k-citymarket.fi/moisturebombpalaute -sivulla vastaamalla palautekyselyn kysymyksiin sekä täyttämällä yhteystiedot. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa L’Oréal Paris Suomelle luvan julkaista nimettöminä lainauksina palautevastauksia.

5. Palkinnon arvo / luovutus / julkisuus
Kaikkien palautelomakkeen täyttäneiden testiryhmäläisten kesken arvotaan yhteensä viisi Garnier-tuotepalkintoa (arvo noin 50 €/palkinto). Palkinnot arvotaan 8.8.2016 mennessä. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Osallistujien antamia henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman lupaa.

6. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Arpajaisvero / vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

8. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Täyttämällä palautelomakkeen ja täten osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin.

Takaisin arvontasivulle