Palvelun käyttöehdot

K-Citymarket.fi-verkkokaupan yleiset käyttöehdot ja tietosuojalauseke 11.5.2023

Päivitetty 11.5.2023

Tätä sivustoa ylläpitää Kesko Oyj

PL 1, 00016 Kesko

Y-tunnus 0109862-8

puh. 010 5311

Käyttöehdot

K-Citymarket.fi-verkkokaupan käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä K-Citymarket.fi-verkkokauppaa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kesko Oyj voi ajoittain tehdä muutoksia K-Citymarket.fi-verkkokaupan käyttöehtoihin, suosittelemme, että tutustut näihin käyttöehtoihin säännöllisesti.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään K-Citymarket.fi-verkkokaupan käytöstä.

Joidenkin K-Citymarket.fi-verkkokauppaan sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Palvelun uudet käyttäjät rekisteröityvät K-Citymarket.fi-verkkokauppaan K-Tunnuksella. K-Tunnusta koskevat käyttöehdot löydät täältä sekä tietosuojaselosteen täältä.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

K-Citymarket.fi-verkkokaupan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Kesko Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkokaupassa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkokaupan sisäisillä toiminnallisuuksilla. K-Citymarket.fi-verkkokaupan internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

K-Citymarket.fi-verkkokaupan sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

K-Citymarket.fi-verkkokaupassa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko Oyj:n ja Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Kesko Oyj:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

K-Citymarket-verkkokaupan, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Kesko Oyj:n tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Vastuuvapaus

K-Citymarket-verkkokauppa sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kesko ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kesko ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Kesko varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Kesko ei vastaa K-Citymarket.fi-verkkokaupan sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Keskon vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Kesko pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Yksityisyyden suoja

Kesko noudattaa tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä muita Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Asioidessasi K-Citymarket.fi-verkkokaupassa ja/tai tehdessäsi tilauksen käsittelemme alla olevia henkilötietojasi, jotka koskevat verkkokauppatilaustasi, esimerkiksi:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tilauksen sisältö, maksutapahtumat, toimitukset, palautukset ja hyvitykset
  • Asiakkuuteesi liittyviä tietoja, esimerkiksi:
      Mahdollinen henkilökunta-alennusnumeroMahdollinen Plussa-kortin numero

Palveluun voit halutessasi kirjautua K-Tunnuksella, jolloin saamme K-Tunnukseen liittyviä tietoja K-Tunnus-rekisteristä. Jos olet liittänyt K-Tunnukseesi Plussa-jäsenyyden, käsittelemme myös Plussa-asiakasrekisteristä saatavaa Plussa-korttisi numeroa sekä nimitietojasi.

Verkkoselailutiedot tallennetaan Kesko Oy:n verkkoselailurekisteriin ja niitä käsitellään ko. rekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakassuhteeseesi hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi markkinointiluvat ja asiakaspalvelun yhteydenotot, eli chat-keskustelut ja puhelutallenteet.

Sähköisestä palautteenantokanavasta (esim. palautelomakkeet verkkosivuilla, asiakaskyselyt) kerätyt tiedot tallennetaan Kesko Oy:n Päivittäistavarakaupan asiakaspalauterekisteriin ja niitä käsitellään ko. rekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jos osallistut arvontaan, käsittelemme nimeäsi ja yhteystietojasi sekä kilpailuvastauksiasi. Lisää tietoa tietosuojasta ja tietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen (K-Tunnuksen) ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta kaikesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään K-Citymarket.fi-verkkokauppaa käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Keskolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

K-Citymarket.fi-verkkokaupasta tilatessaan käyttäjä vakuuttaa, että hän on täysivaltainen tai hänellä on huoltajan suostumus palvelusta tilaamiseen sekä tilauksen sisältöön.

Asiakkaiden julkaisema sisältö

Käyttäjä myöntää hyväksymällä nämä ehdot Kesko Oyj:lle ajallisesti rajoittamattoman, maksuttoman ja siirrettävissä olevan oikeuden käyttää, muokata ja julkaista markkinoinnissaan K-Citymarket.fi-verkkokaupassa julkaisemaasi sisältöä.

Tietoturva

Kesko on järjestänyt K-Citymarket.fi-verkkokaupan tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kesko ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Ilmainen toimitusyli 59€ pakettiautomaattitilauksiin
Monipuoliset maksutavatnyt myös lasku tai erämaksu
Palautusaika30 päivän palautusoikeus
Asiakaspalvelussammesaat aina palvelua suomeksi